(DT 11/1974)

Gudmund Dueland

f. 12.09.1920

Døves Tidsskrift nr. 15/1970:
Tidligere døvekapellan, nå res.kapellan i Grønland menighet i Oslo, Gudmund Dueland, Øvrefoss 14-1|, Oslo 5, runder 50 år 12. september.

Dueland er velkjent av de fleste døve her i landet, og han har i årenes løå skaffet seg mange venner. Spesielt gjorde han seg i sin tid bemerket for sitt arbeid blant døv ungdom. Men han var bl.a. også et meget aktivt styremedlem i Oslo Døveforening og innen Døves menighet. Som dirigent for døves tegnkor ble han også populær, og det er mange gode minner vi har fra den tiden. De som var med i tegnkoret på den tiden, hadde mange gleder, og vi tenker med vemod tilbake på tiden sammen med ham, og vår bedrøvelse da han sluttet i stillingen.

For tiden er altså Dueland res. kap. i Grønland menighet, hvor han er en avholdt og populær prest blant alle, gamle som unge.

Dueland, som er fra Ølen, ble i 1948 gift med Synnøve, født Særvold, fra Os. I sitt ekteskap har de to kjekke gutter, Svein og Einar, henholdsvis 16 og 13 år gamle.

Vi sender pastor Dueland våre varmeste lykkønskninger på 50 års dagen, med håpet om at han vil få tid og anledning til å besøke «gamle» venner i vår forening, sammen med sin familie. Hjertelig velkommen skal de være.

Karin Jensen

Døves Tidsskrift 11/74 forteller at Dueland innsettes som hovedprest for døve pinsedag, søndag 2. juni 1974.