(TT 7/1961)

Gudmund Hammer

f. 29.04.1911

Døves Tidsskrift 8/1971:
Boktrykker Gudmund Hammer, Hollendergt. 11, 5000 Bergen, fyller 60 år 29. april.

Gudmund Hammer er bror til døveprest Hammer. Han driver boktrykkeri i Hollendergaten, og gjennom alle årene etter rigen har han vært en verdifull mann for de døve, først og fremst som en god rådgiver i forbindelse med starten av Døves Trykkeri AS og som styremedlem i trykkeriets styre - og dessuten er det flere døve som har fått sin opplæring på Hammers trykkeri. Han har således bidratt til å gi flere døve et sikkert og godt levebrød.

Boktrykker Hammer har også vist sin positive interesse for de døve og døvearbeidet på annen måte. Blant annet har han deltatt på tegnspråkkurs, han har spilt på juletrefester, og han har støttet virksomheten økonomisk på forskjellig måte.