(TT 9/1932)

frk. Gudrun Grårud

Døvelærer i 44 år
Først 3 år i Kristiansand, så i Oslo