(TT 10/1963)

Gunhild Pedersen

Idrettskvinne, Stavanger. Gift med Arnulf Pedersen.