(TT 4/1970)

Gunhild Tharaldsen

f. 20.02.1885

Døves Tidsskrift nr. 4, 1970:
Gunhild Tharaldsen, tidligere døvelærerinne ved døveskolen i Oslo, fyller 85 år 20. februar. Hun er født i Kristiansand, hvor hennes foreldre var lærere i folkeskolen. Hun begynte sin løpebane som lærerinne 20 år gammel, først ved folkeskolen. Som døvelærerinne begynte hun 1/9-1909, etter å ha gjennomgått døvelærerkurs i 1907. I 1923 var hun på studiereise i Danmark og Tyskland.

Frk. Tharaldsen rakk å ha 5 klasser i døveskolen gjennom fulle 8 år, og dessuten noen klasser som hun «arvet» etter andre lærere som sluttet eller gikk av for aldersgrensen. Noen av hennes aller største elever var Thoralf Strømme, Olaf Hassel, Alfred Torp, Gustav Braathen og Aslaug Sehle Olsen. Og det er mange av hennes tidligere elever som i dag er aktive i døveorganisasjonen. Jeg kan nevne folk som Marit Strømme, Sverre Lindquist, John Vigrestad, Torkel Eikjeland, Ragnar Woll, Rolf Hansen (som nå er nestformann i Norske Døves Landsforbund). Dessuten Nils Gjerstad (som døde for noen år siden, og som i flere år var forbundsformann).

Frk. Tharaldsen har vært et friluftsmenneske. Hun likte å gå fotturer i Jotunheimen, og hun tok gjerne sine elever med på fotturer i Nordmarka. Vi elever minnes også de hyggelige stundene når vi var invitert til aftens hjemme hos henne etter kinobesøk, da hun og hennes avdøde bror var vertskap. På turene hadde hun alltid noe godt med seg til oss, og da sa hun at det var hennes bror som gav henne penger for at elevene skulle ha noe å kose seg med på turene. Hun var streng, men mange av hennes elever har mye å takke henne for, som den dyktige lærerinnen hun var.

Hun gikk av for aldersgrensen i 1946/47, men fortsatte i noen år som vikar. For ca. 7 år siden trakk hun seg tilbake til en rolig tilværelse, på grunn av mindre bra helse. Sist var hun sammen med et kull tidligere elever i 1963, da en feiret 40 års konfirmantjubileum hos Lindquist. I dag nyter hun sitt otium, etter et rikt liv, hjemme i Professor Dahls gt. 39 b, Oslo 1, sammen med sin søster Anna, som også er pensjonert lærerinne.

Med dette sender vi frk. Tharaldsen de beste gratulasjoner i anledning 85 års dagen, og ønsker henne alt godt i årene framover. Bjørg Braathen