(TT 13/1961)

Gunnar Løvskeid

f. 12.09.1917

Tegn og Tale, nr. 15/1967:
Gunnar Løvskeid, Mekanikervn. 9, Oslo 6, fyller 50 år 12. sept. Gunnar hører itl de store idrettsmennene våre fra etterkrigsårene, da han var blant de aller beste både i kast og hopp. Likeså var han en av de beste skiløperne i en årrekke. Han deltok i en rekke hopprenn sammen med "storfuglene" omkring Oslo. Men størst innsats gjorde han nok likevel som fotballspiller på Oslo-Døves lag i dette lagets glansperiode, en solid centerhalf med ro og overblikk. Etter at han sluttet som aktiv idrettsman, har klubben hatt glede av hans hjelpsomhet, og dyktighet som fagmann på døvehytta i Lommedalen.