(TT 23/1957)

Gunnar Vatn

f. 15.07.1918

Tegn og Tale 13/1968:
Gunnar Vatn, Protonveien 18, Oslo 6, fyller 50 år 15. juli.

Vatn viste tidlig usedvanlige evner som tegner, men da han skulle ut i arbeidslivet, valgte ha å bli gardbruker, enda han var Oslo-gutt. I flere år drev han en større gard, men så forlot han plogen og utdannet seg i litograffaget, hvor han har fått anledning til å nytte sine ferdigheter i tegnekunsten.

I døvearbeidet er det særlig opplysningsvirksomheten og menighetsarbeidet som har opptatt ham, og han har nå i en årrekke vært klokker i Døves kirke i Oslo.