(DT 8/19710)

Gustav Peder Braathen

f. 1900 (?) - d. 08.03.1971

Døves Tidsskrift 8/1971:
Pensjonist Gustav Peder Braathen døde 8. mars på Solvang sykehjem i Oslo etter lengre tids sykdom, 71 år gammel, og han ble bisatt 15. mars i Østre krematorium, store kapell. Døveprest Torodd Evjen Olsen forrettet.

Før talen ble spilt Griegs "Våren". Salmene "Sett meg så jeg ser deg, Jesus" og "Så ta da mine hender" ble sunget. Presten talte om avdøde, som i den siste tiden hadde lengtet etter døden og imøtesett den som en befrielse etter å ha slitt med sykdom i de siste årene. Deretter la presten ned kranser fra Ruth Karlsen, søsken, nevøer og niese. Nestforman Alf Olsen la ned krans på vegne av Oslo Døveforening, med en siste hilsen og tak for mange års trofast medlemskap og lyste fred over Gustavs minne. Ved båren så en dessuten kranser fra familien i Sverige og fra Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund avd. I. Båren ble senket til tonene fra Sibelius' "Stjernesangen".

Karin Jensen