(TT 14/1962)

H. J. Jarlnes

Første leder i Nordiska Dövas Idrottsförbund