(DT 10/19710)

Håkon Hovland

f. 20.03.1924

Døves Tidsskrift 10/1971:
Den koselige karen på bildet her er det ikke mange døve utenfor Stavanger som kjenner ennå. Det er den nye døvepresteni Stavanger, residerende kapellan Håkon Hovland. Døves Tidsskrift har bedt om å få ham presentert.

Håkon Hovland er født 20. mars 1924 i Strømm i Vestfold. Han tok examen artium 1946. Teologisk embets-eksamen ved Menighetsfakultetet 1950. Praktisk-teologisk eksamen same sted 1951. Fra 1951 til 1956 var han ansatt i Bjørgvin krets av Norges kristelige ungdomsforbund, med bosted i Bergen. Deretter var han hjelpeprest i Fusa fra 1956 og kallskapellan samme sted fra 1957. Sokneprest i Luster i Sogn fra 1963 til 1968. Endelig bar det til Stavanger, hvor han siden 12. desembre 1968 har hatt sitt virke som residerende kapellan i St. Petri Menighet. Fra 1. januar 1971 er han også prest for døve i Stavanger- og Sandnes-distriktet.

Pastor Hovland ble innvidd til døveprest 10. januar i år av hovedpresten for døve, Conrad Vogt-Svendsen. Kirken var for anledningen fyllt til siste plass, og det ble en høytidelig utenom det vanlige. Da Hovland skulle tale, var det nok flere som var nervøse for hvordan det ville gå, for han skulle jo bruke tegnspråket. Men det viste seg at han var forbausende flink.

Etter gudstjenesten var det festsamvær i foreningens lokale. Der ble det servert kaffe, smørbrød og bløtkake. Det var flere talere som hadde ordet, og alle hadde bare godt å si om pastor Hovland. Han ga også uttrykk for sin glede over alle de gode ordene. - Det var en meget hyggelig stund vi hadde sammen.

Vi kan takke vår tidligere prest, pasor Haraldseide, for at vi har fått Hovland som hans etterfølger. Haraldseide må ha sett mye godt i ham, for en bedre prest kunne vi neppe ha fått.

Pastor Hovland er en sympatisk mann, og vi som har lært ham å kjenne, er allerede blitt glade i ham. Han har en søt og liketil kone og 5 kjekke barn. Hans kone er datter av pastor Ragnvald Indrebø, som i sin tid var biskop i Bjørgvin.

Vi ønsker Håkon Hovland velkommen som prest blant oss, og så håper vi bare a vi får beholde hami mange, mange år.

Agnes Holmen