(TT 19/1960) (DT 6/1971)

Håkon Hoff

18.03.1921

Døves Tidsskrift 6/1971:
Håkon Hoff, Robert Scottsgt. 30, 4000 Stavanger, fyller 50 år 18. mars. Han er fødti Bergen og gikk på døveskolen i Oslo. Etter konfirmasjonen arbeidet hani Bergen, men etter at han giftet seg med sin Lilly (født Hansen) flyttet han til Stavanger, og han er blitt Stavanger-patriot så godt som noen.

ra han kom til Stavanger har han hele tiden vært aktiv, og han har derfor fått mange tillitsverv blant de døve. Han har sittet som formann og styremedlem i Stavanger kr. Døveforening. På siste årsmøte i foreningen ble han valgt itl formann igjen. Dessuten har han sittet i husstyret, i styret for idrettsforeningen og sjaklubben. I opplysningskomiteen har han vært aktiv i en årekke. Nevnes bør det også at han har stått i spissen for salget av lodd i forbindelse med landslotteri i Stavanger- distriktet, og ved salget av Døves Jul i de siste årene. Ja, han har ikke bare stått i spissen, men også deltatt ivrig i salget.

Privat er Håkon en grei og omgjengelig kar, og han fører et gjestfritt hjem. Det er mange døve som gjennom årene har nytt godt av gjestfriheten.

Det er sikkert mange som ønsker Håkon lykke til med dagen, med de beste ønsker om alt godt i årene framover. Blant disse er også undertegnete.

Karsten Samuelsen