(TT 12/1967)

Hans Skurve

f. 01.07.1907

Tegn og Tale nr. 12, 1967:
Lørdag 1. juli fyller en av Stavanger kr. Døveforenings trofaste medlemmer 60 år.

Hans bor på Ålgård, nærmere bestemt på Skurve. Her eier han en stor gard, som han driver mønstergyldig. Han eier 25 mål dyrket jord, 400 mål kulturbeite, og ved siden av dette ca. 2000 mål utmark.

Jeg har nettopp beskt ham. Det var midt i lammetida, og Hans var "jordmor" dagen lang. Det er en travel tid når 60 sauer skal ha lam, men når resultatet blir 80 små lam, da er det strevet verd.

I fjøset har han nå redusert melkekyrbestanden til bare 4, han drive rnå helst med okseavl. 4 prektige okser og 7 oksekalver står på bås.

Jeg vet ikke om det er noen døve heri Stavanger som ikke har besøkt Hans. Selv har jeg med min familie besøkt ham flittig i mange år. Jeg kan da ikke skrive uten å nevne hans mor, Karen Skurve, som nå blir 91 år i sommer. Hun er et overskuddsmenneske, og er fremdeles i full aktivitet. En søster av Hans bor også hjemme, og de tre i fellesskap er de mest gjestfrie mennesker jeg kjenner. Ingen døv som noen gang har besøkt Hans, har gåt tsulten fra det hjemmet.

Nå er Hans opptatt med våronna, og så er det en travel sommer i vente, men Hans klager ikke, og deilig er det å se på at alt han steller med bærer grøde.

Hans har gått på døveskolen i Trondheim, og mange vil nok huske ham igjen fra den tiden.

L. R.