(Bilde mangler)

Harald Hartveit

f. 16.03.1910 - d. 25.05.1983

Døves Tidsskrift nr. 5, 1970:
Harald Hartveit, Liabakken 19, 5050 Nesttun, fyller 60 år 16. mars. Han er født på Osterøy, og gikk på døveskolen i Trondheim. Deretter fikk han seg arbeid i Bergen, hvor han slo seg ned. I mange år har han nå hatt sitt arbeid på Theodor Olsens Eftf”s sølvvarefabrikk.

Harald giftet seg med Margit, født Garnes, og i sitt ekteskap fikk de sønnen Einar, som nå er i politiet, og datteren Jorunn, som er ekspeditrise, og som for tiden underviser i tegnspråk ved de kursene Bergen Døveforening har i gang for hørende. For en del år siden ble Harald enkemann, få år etter at han hadde bygd sitt eget hus på Midttun ovenfor Nesttun. Men ensomt har han detikke, med sine kjekke barn i huset, og han er også blitt bestefar.

I Bergen Døveforening har Harald vært en av de mer aktive, og han har bl.a. vært landsmøte-representant for foreningen. Han er dessuten en av de som flittigst tar del i diskusjonene i foreningen. Han har sine meningers mot, men også et smittende humør. Størst nytte for seg har han nok gjort som en allsidig fagmann. Han er litt av en ekspert både når det gjelder snekker- og murerarbeid m.m., noe som har ført til at han har vært en meget verdifull mann både for hytta på Totland og for foreningens feriehjem,

Når han nå fyller 60 år, er det naturlig å sende ham en varm takk for god og verdifull innsats, og med ønsket om mange gode år framover.