(TT 2/1968)

Harald Nesse

f. 03.02.1918

"Døv som voksen"

Tegn og Tale 2/1968:
3. februar fyller mannen på bildet 50 år, Harald Nesse, Skytterveien 31, Bergen.

For tiden er Harald formann i Døves Menighetsråd i Bergen, menighetsrådets representant i departementets rådgivende komite for den geistlige betjening av døve, klokker i Døves kirke i Bergen, nestformann i Bergen Døveforenings opplysningskomiteog sekretær i Døves Idrettsklubb - og sikkert mere. Det forteller en del om mannen. Han er ikke av dem som ligger på latsiden, og hans interesser er mange.

Om hans privatliv kan fortelles at han er vaske-ekte bergenser. Han mistet hørselen 17 år gammel, lærte skredderyrket (som en av de første elevene ved yrkesskolen for døve i Bergen). Ble her fortrolig med tegnspråket, og snart var han en av de mest aktive blant de døve i Bergen. Han arbeidet i en årrekke som skredder, men nå er han montør ved Jørgen S. Liens fabrikker. I sitt ekteskap med Dagny har han 3 vakre døtre (hvorav den eldste er kvalifisert tolk). Han har en koselig hytte på Seim, og blant hans store fritidsinteresser kan nevnes hagearbeid og fiske.

Harald fikk vel sitt første tillitsverv da han ble valgt itl redaktør av ”Unge Døves Tanker” på yrkesskolen høsten 1942, og han kunne således sist høst feire 25 års jubileum som tillitsmann blant de døve.

Årene 1959-60-61 var Harald Nesse formann i Bergen Døveforening, etter at ha første gang var valgt inn i foreningens styre allerede i 1947. Han har mange år i styret bak seg, og han var også en av hovedfigurene i komiteen som arbeidet med å skaffe foreningen feriehjem, en plan som ble realisert i Haralds formannstid i foreningen. Han har sittet i styret for Døves Hus, representert foreningen ved en rekke landsmøter m.v., vært en flittig bidragsyter i ”Tegn og Tale”, med i mange komiteer osv.

Idretten har også stått hans hjerte nær. Han var en tid sekretær i Norges Døve-Idrettsforbund. I Døves Idrettsklubb har han flere år bak seg som sekretær og nestformann, og han var klubbens formann i 1947-48-49 og i 1955. Videre har han representert klubben på forbundsting m.v.

I de senere årene er det særlig menighetsarbeidet som har opptatt Harald, men han er stadig interessert i alt som foregår innen Bergen Døveforening, og det er sjelden nei i hans munn når det er spørsmål om en tjeneste.

Og populær – det er han i vide kretser. Humørfylt og koselig – en kar som det er festlig å være i lag med – en alle tiders kjuagutt. Det blir sikkert stor stemning også på 50 års dagen. Det eneste jeg er redd for, er at han skal bli trykket så hjertelig og kraftig i hånden av de mange gratulanter – at han skal bli arbeidufør i lang tid etterpå.

Gratulerer med dagen, og takk for langt og godt samabreid!

Torsar