(TT 10/1964)

Helene Larsen

f. 01.12.1918

Døves Tidsskrift 21/1968:
Helene Larsen, Aker gard, 3170 Sem, fyller 50 år 1. desember.

Helene er født på Aker gard, hvor hun nå arbeider i gartneriet hos skipsreder Carsten Bruun. Hun var gift med bokbinder Alf Larsen, og har to kjekke barn, Åshild som er 27 år og Jan Sigbjørn som er 25 år.

I Vestfold Døveforening har Helene vært medlem siden 1937, og hun har vært blant de mest aktive. Hun har bl.a. vært formann i foreningen i 3 år og nestforman i flere år, et tillitsverv som hun fremdeles innehar. Hun er meget avholdt og nyter stor respekt innen foreningen, og vi beundrer henne for det gode arbeidet hun har utført. En vennlig og sjarmerende dame er hun.

Helene har vært flittig deltaker på stevner og større arrangementer rundt omkring i landet. Hun har deltatt i nesten alle landsmøtene siden hun ble konfirmert i 1935, og hun har også deltatt i tre nordiske døvekongresser, hvor hun har vunnet mange venner og fått en stor bekjentskapskrets.

I Vestfold Døveforening gjør Helene på sin spesielle måte helhjertet innsats for Døvesaken, og det har aldri falt henne inn å oppnå personlig vinning. Beskjeden, men med verdighet, utøver hun sine plikter på en eksemplarisk måte, slik at vi naturlig betrakter henne som foreningens "første dame".

På Aker gard har Helene et koselig hjem, hvor hun viser stor gjestfrihet overfor slektninger og venner. Og 50 års dagen vil bli feiret som seg hør og bør, med mange gratulanter i hjemmet, sammen med hennes mor og to barn, slektninger og venner.

Vi sender den sjarmerende nestformannen i vår forening våre beste hilsener og gratulasjoner i anledning dagen.

Alf Melgaard.