(TT 1/1951) (DT 13/1968)

Hjalmar C. Lindgaard

f. 31.07.1903

Tegn og Tale 13/1968:
Hjalmar C. Lindgaard, Ekraveien 11, Oslo 7, fyller 65 år 31. juli.

Lindgaard har gjort seg bemerket på mange områder, også i valg av yrke. Han er karttegner i Norges Geografiske Oppmåling, et yrke som vel i dag må regnes som nærmest utilgjengelig for døve.

Blant de døve har Lindgaard hatt tillitsverv siden han sluttet på skolen. I mange år var det først og fremst døveidretten som la beslag på hans arbeidskraft. Han har vært formann i Norges Døve-Idrettsforbund og i Oslo Døves Sportsklubb, for å nevne noe. Men hans interesser har vært mange. Han har også vært formann i Oslo Døveforening, og han var formann i byggekomiteen som omskapte og bygde ut feriehjemet "Skaug".

Lindgaard sitter i dag bl. a. i Norske Døves Landsforbunds TV-utvalg.


14. november 1958 fikk han Kongens fortjenstmedalje i sølv for 40 års trofast arbeid ved Geografisk Oppmåling.