(TT 16/1964)

Imre IvŠnka

1964: InstruktÝr for de dÝves pantomimegruppe i Oslo.