(TT 2/1950)

Inga Braae Johannessen

f. 26.08.1876 - d. 12.02.1969

Artikkel i forbindelse med hennes 80 Śrs dag