(TT 13/1967)

Johan M. Dahl

d. 15.07.1967, 78 år gammel

Tegn og Tale nr. 14, 1967:
Johan M. Dahl, Moelv, døde 15. juli. Han ble 78 år.

Johan var Hamar og Omegn Døveforenings leder fra 1928 til 1931. Da han var ansatt på Hjemmet for døve i Andebu fra 1932 til 1948, var han styremedlem. Ved årsmøtet 1948 ble Johan igjen valgt til formann, og da hadde han vervet helt til 1957.

I 1952 foreslo JOhan at foreningen skulle kjøpe en hytte ved Mjøsa, som var avertert til salgs, og medlemmene er meget fornøyd med feriehjemmet "Mjøsgløtt", som viser seg å ha heldig beliggenhet. Senere viste hytten seg altfor liten i forhold til medlemstallet. Formannen, JOhan, anbefalte da at Hamar og Omegn Døveforening burde bygge et større hus. Det nye huset ble tatt i bruk i september 1961 og huset viste seg praktisk og rommelig, til glede for medlemmene.

Hamar og Omegn Døveforening vil takke Johan M. Dahl for hans store innsats i foreningen. Hans navn vil aldri bli glemt. Humør og arbeidslyset hadde JOhan i rikt monn, og alle som lærte ham å kjenne, satte stor pris på ha.

Sven Torgersen