(TT 19/1970)

Johan Dyrstad

f. 02.11.1905

Døves Tidsskrift nr. 19/1970:
2. november fyller Johan Dyrstad 65 år. Alltid villig til å ta et tak til foreningens beste, og sammen med andre medlemmer har han gjort en stor innsats under det ofte slitsomme arbeidet på feriehjemmets tomt på Dvergnestangen i Randesund.

Han gjennomgikk Holmestrand døveskole, ble konfirmert i 1921. Dyrstad ble født på Skjernøya ved Mandal, men ble allerede tidlig kristiansander. I 35 år arbeidet han som skredder hos Brødr. Andersen, Kristiansand. Skredderhåndverket har generelt ikke vært i framgang i de senere år. Av den grunn ble det nødvendig for Dyrstad å søke over i annet arbeid. Han arbeider for tiden på diverse anlegg. Selv om han har oppgitt skreddernålen, i sitt daglige virke, er han fornøyd med tingenes tilstand, lit lapping blir det kanskje til husbruk.

Vi ønsker ham alt godt i årene framover og sender våre beste gratulasjoner til fødselsdagen.

A.B.