(TT 18/1970)

John Lorentzen

f. 31.10.1920

Døves Tidsskrift nr. 18/1970:
John Lorentsen, Øyjord, 8500 Narvik, fyller 50 år 31. oktober.

Etter endt skolegang på døveskolen var han hjemme på farsgarden på Soløy i Lavangen og hjalp til med alt forefallende arbeid der. Senere begynte han å lære seg malerfaget, og han dro rundt i og utenfor bygda sammen med sin far og utførte malerarbeid. Etter krigen flyttet an til Narvik, hvor han har hatt arbeid i forskjellige malerfirmaer.

Da John giftet seg, viste det seg vanskelig å få tak i leilighet. De måtte få seg leilighet utenfor byen, og dete førte til at han fikk en usedvanlig lang arbeidsdag. Han må stå opp kl. 4.30 om morgenen for å reise til arbeidet, og han er ikke hjemme igjen før kl. 17.30.

Da Narvik og Omegn Døveforenin ble stiftet i 1955, ble John valgt til foreningens første kasserer. Det vervet innehadde han i 10 år, inntil kommunikasjonene ble så vanskelige at han måtte frasi seg vervet.

I 1961 kjøpte foreningen feriehjemmet «Bjerkely» på Seines, og John ble valgt som hytesjef. På feriehjemmet var det nok av oppgaver. Hytta trengte sårt til oppussing, både inn- og utvendig. og John var ildsjelen i alt arbeidet. Uten hans hjelp, ville ikke feriehjemmet vært i den stand det er i i dag. Etter eget ønske, ble han fritatt for vervet som hyttesjef i 1966.

Vi ønsker John hjertelig til lykke med 50 års dagen, og vi håpre han snart får seg leilighet i byen, slik at han og hans kone oftere kan komme sammen med sine skjebnefeller.

Karl Lundqvist