(TT 21/1966)

John Vigrestad

f. 24.12.1916

Tegn og Tale 21/1966:
En av Oslos kjente organisasjonsmenn, John Vigrestad, Lillebergveien 32, Oslo 6, fyller 50 år 24. desember.

John er arbeidsleder, medarbeider og medmenneske i sitt daglige virke som verksmester hos J. W. Cappelens Pianolager, hvor hans sjef vet å verdsette sin døve verksmesters gode egenskaper. Vi vil her komme inn på hans store interesse for arbeidet for sine skjebnefeller, og la dette få førsteprioritet.

John er født i Stavanger. Bare 10 1/2 år gammel ble han døv, rammet av en sykdom som med et slag totalt forandret hans livsbane. Således måtte han over på døveskolen, hvor han gikk i 3 1/2 år. Som 15 år gammel gutt ble han medlem av Stavanger Døveforening, hvor han ble valgt inn i styret som materialforvalter. Bare 16 år gammel var han med å stifte Stavanger Døves Idrettsforening. Etter å ha sittet 2 år i styret, ble han engasjert til å være med å arrangere Døvemesterskapet i fri-idrett under landsmøtet 1936.

Året 1938 flyttet han til Oslo. Den tid var det uhyre vanskelig å få arbeid. Bl. a. va det den gang 200 ledige snekkere, og John var en av dem. Ved sitt pågangsmot opparbeidet han seg en posisjon og ble en betrodd medarbeider hos sin sjef. Han fikk en krevende sitlling med ansvar, som fastsettelse av akkorder, som hans arbeidskamerater skulle akseptere. Og hvordan reagerte hans hørende kamerater på dette? En ting er ihvertfall sikkert, at de etter å ha lært ham å kjenne, måtte se opp til ham.

I 1947 giftet John seg med en ekte søt, sunnmøring, Aslaug Rovde. De har 2 kjekke barn, Magne og Vigdis, og kjærlighet til kone og barn kommer i første rekke hos John.

Det ville føre altfor langt å nevne alle de verv John i årenes løp har hatt, men det viktigste som påhviler ham i dag gjelder hans hjertebarn (smertensbarn); TV.

Han sitter som TV-utvalgets formann siden 1964.

For tiden sitter John som nestformann i Norske Døves Landsforbund. Det må og nevnes at han i sin tid som nestformann for Oslo Døveforening fungerte som formann under Rasmus Bjellands sykdomsfravær. Videre som foreningens representant i Samarbeidsnemnda for yrkesvalghemmete, og for tiden sitter han i Døves Ungdomsklubbs økonomiråd. Han har også representert ved døves nordiske kongresser i Finland, Sverige, og sist Bergen 1965.

John har gjennom sitt mangeårige virke og sine utallige tillitsverv nedlagt et stort arbeid for landets døve. John er en godviljens mann som aldri har vært redd for å yte hjelp der det trengtes som best. Hans innsats er til stor glede og velsignelse for Oslos døve. Det er bare én mening om vår John: Han har vært og er en særdeles dyktig og nyttig mann for sin forening, og for Norske Døves Landsforbund. Han blir stadig engasjert til humanitært arbeid. Oslo Døveforening vil takke ham dypt for innsatsen. Samtidig vil foreningen få sende ham de hjerteligste lykkønskninger på 50 års dagen.

Karin Jensen