(DT 1/1971)

Jon Magnus Anda

Ca 1968 deltok han i "Dommer aspirant"-kurs som medlem av Døves Idrettsklubb, Bergen. Etter fullført kurs, har han dømt i mer enn 20 fotball-kamper, også seriekamper for seniorer i lavere divisjoner.

Rune


Fra 1975(?) da Jon Magnus var toastmaster under Ungdomsklubbens fest.