(DT 20/1968)

Jon Søraker

f. 19.11.1893

Døves Tidsskrift 20/1968:
Skomaker Jon Søraker fyller 75 år 19. november. Han er født i Markabygda i Skogn, og helt siden 1908, altså i samfulle 57 år, har han drevet med skoreparasjon, sorparten av tiden i sitt verksted heime i Skogn sentrum. Dit har folk strømmet for å få istandsatt og pusset opp sitt skotøy, ikke bare skogninger, men også folk fra andre bygder. For det står ikke til å nekte at Søraker har opparbeidet seg et godt ry som fagmann. Solid og samvittighetsfullt har han utført alle arbeidsoppgavene som er overlatt ham. Ikke rart at kundene har funnet veien tilbake itl ham når de har hatt en sko eller støvel som har trengt "make up".

Det var vel hovedsakelig ved døveskolen i Trondheim at Søraker ble satt inn i fagets finesser. Her var han nemlig elev, og han tok allerede den gang beslutningen om å slå inn på dette yrket som levebrød.

Til tross for døvheten, har Søraker alltid vist en enestående evne til å komme i god kontakt med sine medmennesker. Et smittende humør og en aldri sviktende humoristisk sans karakteriserer den vitale mannen, somi 1965 sluttet sitt arbeid etter 57 års virke - forteller "Trønder-Avisa"

John Søraker har også vært aktiv i arbeidet blant sine skjebnefeller. Han har innehatt tillitsverv i sin forening, Nord-Trøndelag Døveforening, som han var med på stiftelsen av. Han har sittet i styret omtrent siden foreningen ble stiftet i 1922. I mange år innehadde han kasserervervet, til sykdom meldte seg for 3 år siden.

Søraker er en nøysom og pålitelig kar. Hans munterhet har gjort at han erblitt godt likt av alle han har møtt på sin vei. For tiden nyter han sitt opium på aldershjemmet i Levanger, sammen med sin kjære hustru Marie.

Vi sender våre hjerteligste hilsener til paret, og særlig da til fødselsdagsbarnet som 19. november runder 75 år.