(TT10/1951)

Karen Breiteig

f. 1885 - d. 28.09.1951

Tegn og Tale 10/1951 (uten bilde):
Fru Karen Breiteig, født Rogne, Bergen avgikk ved døden 28. september 1951, i en alder av 66 år. Hun var født i Bergen, og gikk på døveskolen i Trondheim.

Fru Breiteig kom tidlig med i arbeidet i Bergens Døveforening, og hun var våken og aktivt interessert i foreningslivet helt til det siste. - I årenes løp har hun innehatt flere tillitsverv, blant annet sto hun som styremedlem i syforeningen i en årrekke, og hun var med i styret for menighetsrådet helt til sin død.

Fru Breiteig var gift med skredder Ansgar Breiteig, og i sitt ekteskap fikk de to sønner, Birger og Albert, som også er velkjent blant døve, til tross for at disse er hørende. Det er nok den levende interesse for døvesaken som er gått i arv til sønnene.

Fru Breiteig var meget bereist, da hun sammen med sin mann ofte var på reise både i inn- og utland, og hun hadde samlet seg en stor venneskare, som med sorg vil motta budskapet om hennes bortgang. Tapet vil også bli stort i foreningen i Bergen, hvor hun var en trofast og avholdt medlem. - Men minnet om hennes kjærlighet til foreningen og døvesaken, vil leve lenge.

Fred over hennes minne!

Døve i Bergen