(TT julen 1954)

Kari Rendedal

f. 17.12.1874 - d. 29.01.1966

Tegn og Tale 4/1966:
Bergen Døveforenings nesteldste medlem, enkefru Kari Rendedal, avgikk ved døden 29. januar, vel 91 år gammel. Dermed ble punktum satt ikke bare for et meget langt, ativt liv i døvearbeidets tjeneste, men også for det hittil lengste medlemskap i foreningens historie. Hele 72 år sammenhengende som medlem av foreningen kunne Kari Rendedal se tilbake på!

Alle som kom i kontakt med fru Rendedal, måte bli glad i henne - fornuftig, rolig, positiv og vennlig som hun var. Hun fikk utrettet så meget, på sin stillferdige måte, som hustru til foreningens første døve formann, i Døves Dameklubb, i menighetsarbeidet og i misjonsforeningen. Og det er nok ikke minst hennes fortjeneste at navnet Rendedal fortsatt er i sentrum blant oss, med Konrad Rendedal som en av de mest aktive i foreningen og som arbeidskonsulent for døve.

Med takk for hva Kari Rendedal kom tilå bety for oss alle, lyser vi fred over hennes minne.

*

Fru Kari Rendedal, skreddermesters enke, ble 3. februar bisatt i Solheim kapell. En vakker blomsterdekorasjon lå på båren, som var dekket av et hvitt silketeppe. Katafalken var vakkert pyntet med framsendte kranser og buietter. Det var blant annet en signert krans fra Bergen Døveforening.

Andakten ble innledet med salmen "O bli hos meg". Døveprest Ragnvald Hammer forrettet og etter talen sang man "Kjærlighet fra Gud".

Båren ble senket itl dempet musikk og etter jordfestelsen ble sunget "Jeg vet meg en søvn i Jesu navn".


(TT 21/64)