(TT 14/1956)

Karl Lundqvist

f. 30.12.1920

Døves Tidsskrift 1/1971:
Karl Gustav Lundqvist, Hagebakken 4 B, 8900 Narvik, fyller 50 år 30. desember.

Han er ekte Narvik-gutt, født og oppvoksti denne byen. Etter å ha gått 4 år på folkeskole i Narvik, ble han flyttet over til døveskoleni Trondheim, hvor han gikk resten avsin skoletid. Deretter gikk han et år på fagskolen i Narvik, på skredderlinjen, og så begynte han å arbeide på konfeksjonsfabrikk. Under krigen skiftet han arbeidsplass, da han fikk ansettelse ved NSB. Der arbeider han fremdeles som tomte- og lager-arbeider, og har nå vært der i 29 år.

I 1952 giftet Karl seg, og han har nå to sønner i sitt ekteskap (tvillinger).

Karl var med og stiftet døveforeningen i Narvik i 1955, og han ble valgt itl foreningens formann. Han er fremdeles formann, og har altså innehatt dette vervet i 15 år. Han har dessuten vært styremedlemi Norske Døves Landsforbund i 10 år. Han er en dyktig formann i foreningen, og det var han som ordnet med kjøpet av foreningens feriehjem på Seines i 1960. Han er en flink og aktiv formann, som fortjener honnør.

Narvik og Omegn Døveforenings medlemmer ønsker hjertelig til lykke med 50 års dagen.

Lennart JOhansen

Karl Lundqvist deltok for første gang som forenings-representant på landsmøtet i Skien 1956, og der ble han innvalgt som medlem av landsstyret. På de etterfølgende landsmøtene - Stavanger 1959, Hamar 1962 og Oslo 1964 - ble han gjenvalgt, og på landsmøtet i Dramen 1966 ble han valgt som 2. varamann. Som sådan deltok han i landsstyret våren 1968, og var med på å vedta ansettelse av de 3 konsulentene i forundet. Han deltok videre som representant på Nord-Norge-møtet i Harstad sommeren 1958, på NDLs representantmøte i Oslo våren 1961, og sist som sin forenings-representant på landsmøtet i Trondheim i 1968.

Jeg, som har hatt den glede å ha nært samarbeid med Karl i landsstyret, vil gjerne føye til at han i likhet med de øvrige landsstyremedlemmene på den tiden bidro itl et fint arbeidsmiljø i forbundet.

Kjære Karl. Jeg vet at jeg har våre koleger fra den tiden med meg når jeg sender min beste lykkønskning til din 50 års dag, med ønsket om at du fortsatt må få anledning til å gjøre en innsats i de døves organisasjons-virksomhet.

Eilif O.