(TT 16/1964)

Kirsti Wold

Som elev på Øyer døveskole deltok hun i Døves Juls stilkonkurranse 1964. Hun fikk bestemannspremie, en sølvpokal, i deltakerklasse B.