(TT 17/1953)

Kolbjørn Strømsnes

Døvemester i skyting 1953.