(TT 3/1970)

Kristen Mortensen

f. 03.02.1920

Døves Tidsskrift nr. 3, 1970:
Kristen Mortensen, Anders Tvereggensvei 11, 7601 Nidarvoll, fyller 3. februar 50 år. Han er født i Sørarnøy. I 5 år gikk han på døveskolen i Trondheim, og etter konfirmasjonen fikk han prøve seg som fisker på Lofothavet, sammen med sin far og en bror. Det ble tre vintrer for ham der oppe. Så gikk han et år i snekkerlære i Bodø. I 1942 gikk ferden til Trondheim, og her ble det å sanke flere kunnskaper i snekkerfaget. Kristen trivdes i Trondheim, og her slo han rot. Et vakkert hjem har han selv reist til sin lille familie. Han er gift med Aud, født Storhaug, fra Rena, og sammen har de to kjekke barn.

Av tillitsverv innen de døves samfunn kan nevnes at Kristen i 1949-50 fungerte som formann i De Døves Forening, som den gangen ennå ikke hadde fått tilbake sine lokaler etter okkupasjonen. I årene 1950-60 var han klokker i Døves kirke, et verv han skjøttet godt. Han vikarierer nå når hans etterfølger som klokker har forfall. For tiden sitter Kristen Mortensen i Rådgivende komite for den geistlige betjening for døve.

R.V.