(DT 8/19710)

Kristian Rød

f. 03.05.1901

Døves Tidsskrift 8/1971:
Skredder Kristian Rød, Søren Jaabæksgt. 8, Oslo 4, fyller 70 år 3. mai.

Kristian er født i Bamble. Han gikk på døveskolen i Oslo, senere i Holmestrand. Han var med på å stifte Telemark Døveforening, og han ble varmt hyllet ved Telemark Døveforenings 50 års jubileum nylig, som eneste gjenlevende av stifterne.

Spreke og vitale Kristian, som nå i mange år har bodd i Oslo og er gift med Gudrun (f. Pedersen), er et velsignet uhøytidelig mennesker og en typisk representant for det humøret som familien Rød er kjent for.

Kristian har gjennom årene hatt en god del tillitsverv blant de døve. Han har bl.a. vært formann i Døves Sportsklubb og formann i husstyret ofr Døves Hus. Han gikk energisk inn for oppgavene som fulgte med tillitsvervene, og han nådde gode resultater, ikke minst p.g.a. sin gode kontaktskapende evne. Han er dessuten et utpreget friluftsmenneske. Særlig er han glad i å reise og se seg om. Han går også daglig den lange veien til arbeidsplassen, og om søndagene ferdes hani Nordmarka.

Vi gratulerer hjerteligst med 70 års dagen og ønsker Kristian mange gode år framover.

Karin Jensen