(TT 1/1950)

Landsmøte i Trondheim 1948

Herrene i første rekke er fra vensre: Torstein Simonsen, Nils Gjerstad, Wilhelm Hagelin Schrøder (gjenvalgt formann), Finn Johansen, Olaf Foss, Conrad Bonnevie-Svendsen, Lars Stokke (som en tid var sekretær for tidligere forbundsformann Helmer Moe) og Ludvig Midtbø (som vakte oppmerksomhet ved å komme til landsmøtet i privatbil).