(TT 7/1970)

Laura Hagen

f. 08.04.1905

Døves Tidsskrift nr. 7, 1970:
Laura Hagen, c/o Gårder, Gimleveien 41 E, Bergen, fyller 65 år 8. april.

Laura er født i Solund i Sogn. Hun mistet hørselen som liten, men beholdt en liten hørselsrest, og hun lærte munnavlesning av seg selv, forteller hun. Hun fant også på noen tegn. Utvilsomt må hun ha vært en naturbegavelse når det gjelder munnavlesning, for hun klarte seg gjennom folkeskolen på hjemstedet ved hjelp av sin hørselsrest og avlesning. Flink var hun også til å lære sognedialekten, som hunbehersker fint.

I 1947 kom Laura til Bergen, hvor hun fikk plass som hushjelp, og dette har hun senere fortsatt med. Hun er dyktig i husarbeid og matlaging, en riktig trivelig husmor-type, som klarer seg godt.

Også blant de døve i Bergen har Laura funnet sin naturlige plass. Hun liker å slå av en prat, er et oppmerksomt medlem av foreningen og flittig deltaker i arrangementer. Vi har også hatt god nytte av henne når det gjelder matlaging på fester. Men det er særlig i Døves Dameklubb hun trives, og hun har bare venner, koselig og hjelpsom som hun er.