(TT 3/1950) (TT 12/1970)

Leif Johnsen

f. 08.07.1910

Døves Tidsskrift nr. 12, 1970:
En sympatisk og stillfarende mann, Leif Johnsen, Bekkenveien 11, Oslo 6, runder 60 år 8. juli.

Leif er født og oppvokst i Oslo. Sin skolegang fikk han på Skådalen døveskole, og han valgte deretter skreddefaget som levebrød. I det faget har han vist seg som en dyktig og pålitelig fagmann.

Som ung var Leif en meget ivrig sjakkspiller, og han tok mange premier. Han har ellers hatt mange tillitsverv. Den største innsatsen har han vel gjort som kasserer i Norges Døve-Idrettsforbund, et verv han skjøttet samvittighetsfullt og dyktig i hele 21 år. For dette er han påskjønnet med forbundets hederstegn. En tid fungerte han som kasserer i Oslo Døveforening, hvor han nå er bilagsrevisor. Som medlem av Døves Sportsklubb var han i flere år klubbens kasserer. Aktiv og innsatsvillig som han er, har han utrettet mye godt og påtatt seg mange oppgaver i festkomiteer osv.

Leif er gift med Edel (f. Berg), og de har i sitt ekteskap to kjekke (hørende) døtre. Ved siden av arbeidet får han også tid til å stelle hus og hage som hobby i fritiden.

Karin Jensen