(TT 12/1956)

Lilly Foss

f. 03.08.1894 - d. 02.01.1967

Valgt inn i NDL-styre for 1953-56
(NDL = Norske Døves Landsforbund)

Tegn og Tale 3/1967:
En av vår ekjære døve venner, fru Lilly Foss, døde 2. januar, 72 år gammel, og ble gravlagt 7. januar på den ny ekirkegård et lite stykke fra Elsfjord kirke.

Både søsken, svigerbarn, døve og en skare av hørende venner var møtt fram i kirken, hvor sokneprest Oterholm forettet. Døveprest Wetlesen var forhindret, da han var reist nordover til julesamvær med de døve der oppe. På kisten var det et vell av kranser og buketter. Det ble lagt ned krans fra mann og barn, fra slektninger, fra Norske Døves Landsforbund, Helgeland kr. Døveforening, Granheim Kvinneforening (hvor Lilly var stifter), og fra hørende venner i Elsfjord.

Det er ufattelig for oss døve som er igjen a Lilly Foss skulle bli revet bort så brått. Hun var så god og forståelsesfull mot alle, ikke minst mot mann og barn. Til henne kunne iv gå med våre problemer og få dem diskutert. Nei, ingen var som hun.

Lilly gjorde meget godt for foreningen i samarbeid med sin mann. Hun var med i styret i mange år, hvorav en årrekke som formann. Hun støttet sin mann i arbeidet med feriehjemmets oppførelse. Hun var foreningens representant ved flere landsmøter, og i et par perioder satt hun også som Nord-Norges representant i Norske Døves Landsforbunds styre.

Lilly Foss er borte, og hun etterlater seg et stort savn blant oss, men også mange, mange gode minner.

Fred med Lilly Foss' minne!

Karoline Sørensen