Marie Erdahl

født 06/01-1881 - død:

------------

Tegn og Tale nr 2, februar 1931:

En sjelden trofast hushjelp!

(Der er vistnok flere av døve, som kan fremvise å ha været i gjeneste hos en og samme familie i mange år).

I Hamar finnes en døv frøken Marie Jørgensen Erdahl, der den 6te janr. d. å. fyllte sine 50 år og dessuten kan se tilbake på 33 års trofaste tjeneste hos samme familie nemlig Barberer Olsen. Hun utgikk fra døveskolen på Hamar 1897 og tok tjeneste på Fjetre gård i otterstad - senere fulgte hun sin frue, barber Olsen til Hamar, hvor hun har opholdt sig til nu i 17 år.

Fr. Erdahl er født i Stryn - Nordfjord. Hun er meget interesseret for alt, hva der foregår utenom hendes sfære, og er meget avholdt av sitt herskap for sin samvittighetsfulle og plikttro arbeide. For dagens anledning fikk hun mange beviser, hvor avholdt hun var av alle som kjennte henne. Der strømmet gaver - blomster og telegrammer. Vi døve i Hamar forener oss i å ønske hende held og lykke både i det kommende år som og for resten av hendes livsvei ibl. oss.