(DT 12/1968)

Marie Helgesen

f. 1876 - d. 05.06.1968

Døves Tidsskrift nr. 12/1968:
En kjent døv kvinne i Oslo, enkefru Marie Helgesen, døde 5. juni, nær 92 år gammel.

Marie Helgesen var i sin tid meget aktiv blant de døve i Oslo. Hun var i mange år formann i Døves Kvinneforening, og hun satt en årrekke i Oslo Døveforenings styre. Hun var en meget populær "husmor" i foreningen, og hun var levende interessert i alt som foregikk innen døveorganisasjonen.

Fru Helgesen var æresmedlem av Oslo Døveforening. På landsmøtet i Stavanger 1959 ble hun tildelt Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje i sølv.