(DT 12/1971)

Marta Snippen

f. 01.07.1901

Døves Tidsskrift 12/1971:
Marta Snippen, Trøndergaten 2, Oslo 4, runder 70 år 1. juli. Hun er født i Sør-Fron i Gudbrandsdalen. I voksen alder begynte hørselen å svikte, til hun ble helt døv i 60 års alderen. Hun kom da til Oslo for å lære munnavlesning, og her slo hun seg ned, har lært tegnspråk og er kommet i kontakt med andre døve. Hun har vært en meget interessert elev ved Oslo Døveforenings tegnspråkkurser.

Fru Snippen er en meget gjestfri og elskelig dame, som har fått mange gode venner blant de døve. Hennes usvikelige vilje til å seire over vanskelighetene og hennes glede over samværet med skjebnefeller er til å ta og føle på. Hun har et lyst sinn og en glad optimisme, så hun er et godt eksempel på menneskenes tilpassingsevne.

Generøs som hun er, har hun også skaffet en rekke gaver til foreningens basar. Om sommeren er hun en trofast gjest på feriehjemmet "Skaug", hvor både barn og voksne setter pris på samværet med henne.

Fru Snippens datter, Ruth Aabakken, er nå ansatt som Oslo Døveforenings sosialsekretær, så vi har fått stor glede av både mor og datter.

Vi sender våre beste gratulasjoner med dagen og ønskre mange gode år framover.

Karin Jensen