(TT 11/1966)

Fra forbundsstyremøte før landsmøtets åpning 1966:
Stående fra venstre: Sverre Lindquist, Finn Johansen og Rolf Hansen.
Sittende: Karsten Samuelsen, Eilif Ohna, Halvor Greftegreff, Thor Gisholt og Albert Breiteig.
(Foto: D.T. og B.B.)