(TT 23/1957)

Nils Johan Bjørø

f. 28.01.1923

Budstikken, desember 2002:

Nils Johan Bjørø 80 år 28. jan.

Det er litt for tidlig å skrive om Nils Johan nå, men i neste nummer kan vi ikke trykke bilder, derfor tar vi dette nå, så vi får et fint bilde!

Nils Johan ble altså født 28. januar 1923, på Bjorøy i Fjell, og der har han nå hytte, så han er ofte «hjemme» på sin kjære øy.

Med tre eldre døve søsken ble det ikke kommunikasjonsproblemer for Nils Johan som barn. Og så kom han til døveskolen i Oslo. Der ble han «bande-leder», sier han selv.

Etter konfirmasjon i 1938 utviklet han seg til å bli en stor idrettsmann, men hans karriere ble forstyrret av krigsårene, og senere av sykdom. Han ble isteden en organisasjonsmann, mange år i styret for Døves Idrettsklubb, hvorav noen år som formann. (Har klubbens gullmerke.) Han gjorde også en stor innsats i Norges Døve-Idrettsforbund, hvor han var formann 1973-78 (og fikk forbundets hederstegn). Døveidretten var på toppen på den tiden, og Nils Johan ser i dag med bekymring på utviklingen. Unge døve er blitt slappfisker nå, synes han.

På sine eldre dager (han er jo ikke en ungdom lenger), har han fått nye interesser, når er det døvehistorie. Han er blitt «bandeleder» for lokallaget vårt, og til våren har han vært leder i 10 år! Resultatet er at lokallaget vårt er det klart beste i Norge. Og for Nils Johan er vårt døvemuseum i døvesenteret «hans hjem nr. 2». Hjem nr. 1 er på Landås, med finsk-fødte Gunhild som sjef.

Gratulerer, på forskudd!