Nordisk Ungdomsleir i Elverum, Norge, 1954


Leirkomiteen besto av: Bak fra venstre Ole Reinemo, Nils Johan Bjørø og Harry Landén.
Foran: Leirsjef Albert Breiteig og Gunvor Ruud.

(Lånt av Nils Johan Bjørø, 30.06.2004)


(Lånt av Sverre Johansen, 27.01.2004)

De som var med fra Norge: (med forbehold om skrivefeil)

Andor J. Paulsen, Stavanger
Kristin …………..
Nicolay Hagene, Tvedestrand
Kirsten Sara, Oslo
Reidar(?) Rauset
Anders Gulsvik
Fridhjof Johnsen
Erik Andresen
Marie Greftegreff, Trondheim
Jan Johansen, Bergen
Arne Olsen, Hamar
Inger-Lise Herlofsen, Drammen
Inger Johansen, Oslo
Ingvald Trondsen, Oslo
Torkel Eikjeland, Bergen
Halvor Greftegreff, Trondheim
Nils Johan Bjørø, Bergen
Magne Lid, Ikornnes
Angrim Ytterhus, Trondheim
Sigrid ………., Jessheim
Ola Svare, Bergen
Harry Landen, Oslo
Per Hauklien, Bergen
Jorunn Bjerke, Oslo
Gunvor Ruud, Hamar
Per Arnold Harper, Trondheim
Albert Breiteig, Bergen
Sverre Johansen, Bergen
Finn Gjøen, Oslo
Klara Kjøde (?), Bergen
Randi Engstrøm, Oslo
Endre Grytnes
Ivar Kjøsund(?), Selbu
Erling Skriden, Hamar

Denne deltakerlisten fikk vi fra Peter Niemelä, Danmark, 20.02.2004:

Rita Thy, Danmark
Ulla Kilbrandt, Danmark
Ingrid Schmidt, Danmark
Elly Schmidt, Danmark
Birgit Sheye Hemmingsen, Danmark
Grethe Jørgensen, Danmark
Helge Olsen, Danmark
Børge Rasmussen, Danmark
Peder Ryeholm, Danmark

Sirkka Raivio, Finland
Terttu Tuomisto, Finland
Leena Pohjolainen, Finland
Inkeri Koskinen, Finland
Aarne Tuominen, Finland
Sauli Isomäki, Finland
Kauko Laukkanen, Finland
Erkki Yli-Petäys, Finland
Pentti Korhonen, Finland
Vainö Tölsä, Finland
Gunhild Jansson, Finland
Mervi Vaukka, Finland
Teppo Lansä, Finland

Gunvor Ruud, Norge
Albert Breiteig, Norge
Ole Reinemo, Norge
Harry Landen, Norge
Nils Johan Bjørø, Norge
Marie Greftegreff, Norge
Halvor Greftegreff, Norge
Endre Grytnes, Norge
Jan Johansen, Norge
Torkel Eikjeland, Norge
Jorunn Bjerke, Norge
Per Hauklien, Norge
Bjarne Grimstad, Norge
Asbjørn Kjönes, Norge
Arne Olsen, Norge
Per Byvold, Norge
Sverre Johansen, Norge
Bjarne Jensen, Norge
Randi Engstrøm, Norge
Erling Skriden, Norge
Lynnøve Linnemann, Norge
Ruth Kungle, Norge
Per Arnold Harper, Norge
Inger-Lise Herlofsen, Norge
Ivar Kjøsund, Norge
Inger Johansen, Norge
Nicolai Hagene, Norge
Kirsten Sara, Norge
Angrim Ytterhus, Norge
Magne Lid, Norge
Martin Holmen, Norge
Osvald Olsen, Norge
Andor J. Paulsen, Norge
Erling Eriksen, Norge
Fridhjof Johnsen, Norge
Klara Kjøde, Norge
Ola Svare, Norge
Andres Gulsvik, Norge
Kristin Havhansen?, Norge
Kristin Lapu?, Norge
Erik Andresen, Norge
Sigrid Rodby?, Norge

Maj-Britt Petersson, Sverige
Mauritz Olsson, Sverige
Sven Bäckman, Sverige
Ingvar Nord?, Sverige