(TT 21/1966)

Odd Ragnar Naustvoll

f. 19.04.1933 i Inderøy

Ansatt som ny styrer ved Øyer off. skole for døve fra 1. august 1966.

Naustvoll er trønder. Han tok lærereksamen ved Levanger off. lærerskole i 1955, eksamen ved Statens døvelærerkurs i 1959, leselærereksamen i Levanger i 1964 og grunnfageksamen i norsk ved Norges Lærerhøgskole i 1966. Høsten 1964 foretok han en studiereise til døveskoler i Danmark og Sverige, hvor han særlig studerte forsterker-apparater.

I årene 1955 til 1957 var herr Naustvoll lærer i folkeskolen i Inderøy. Skoleåret 57/58 og fra 1/8 1959 til 1/12 1960 var han lærer ved Øyer off. skole for døve, og har deretter til 31/7 1966 vært lærer ved Vikhov off. skole for tunghørte.

Herr Naustvoll har vært formann for Norges Døvelærerlag fra 1964, og ble gjenvalgt på landsmøtet i Øyer i 1966. Fra 1964 har han også vært medlem av styre tfor Norske Spesialskolers Lærerlag.

Odd Falkener Bertheussen i "Nordisk Tidsskrift för Døvundervisningen".