Øystein Ording

f. 29.05.1897 - d. 22.01.1968

Bokholder, Telemark
styremedlem i Norske Døves Landsforbund

1933: Øistein Ording der er 37 år gammel har været medlem av landsstyret som representant for Skien-Telemark Døveforening fra 1924-33 og nu på landsmøtet i Larvik valgt som medlem i landsstyret ifølge forbundsloven som kretsformann i Sør-Norges krets.
Hans adresse er: Hesselbergvei 23, Skien.

Tegn og Tale 10/1967:
Øistein er den som regnes som stifter av Skien-Telemark Døveforening. Før var han medlemav Vestfold Døveforeningk, og var også med i styret der. Dette ble litt for tungvint, og Øistein samlet de døve i Skien og dannet Skien Døves Forening, som senere utvidet sitt "område" til hele Telemark. I sammenhengende 40 år satt han i foreningsstyret, derav tilsammen 21 år som formann. Fra begynnelsen av var han drivkraften i foreningen. Han ordnet alt som skulle gjøres, og medlemmene husker så godt hvor hyggelig han stelte til på møtene. Det var underholdning og lek, ofr ikke å glemme alle de auksjonene han ledet.

Øistein var friluftsmann, han likte turer i naturen, og ordnet også med fellesutflukter for foreningen.

For landsmøtet i Skien satt han i hovedkomiteen, og han var også i mange år kasserer i Øst-Norges Døvekrets. Han innehar NDLs hedersmedalje i sølv og er eneste æresmedlem i Skien-Telemark Døveforening.