(TT 9/1955)

Olaf Abrahamsen

Vaktmester ved Holmestrand off. skole for dÝve.