(TT 16/1956)

Olaf Foss

f. 04.11.1891

Nord-Norge

1966 (75 år gammel, omtale i Tegn og Tale): Foss er født i Grytten i Romsdal, og han kom i tidlig alder inn i jernbanens tjeneste, som snekker og smed. Fra 1926 og inntil 1956 hadde han sin arbeidsplass i Nord-Norge. Som pensjonist er Foss bosatt i Elsfjord. Helgeland kr. Døveforening får således fremdeles nyte godt av hans arbeidskraft. Da foreningen ble stiftet i 1935, ble Foss valgt inn som nestformann. Senere har han bekledd formannsstillingen. For tiden er Foss foreningens kasserer.

Også som medlem av styret i Norske Døves Landsforbund har Foss i sin tid nedlagt et interessant arbeid. De døves vel, spesielt i den nordlige landsdel, ligger ham sterkt på hjertet. Et uttrykk for hans initiativ og pågangsmot er reisingen av feriehjemmet på Fustvatnet. I 1955 ble hjemmet innvidd av døveprest Stokke. En milepel i foreningens arbeid var nådd. I 1965, ved foreningens 30 års jubileum, ble Foss foreningens æresmedlem, en honnør og en æresbevisning som han fullt ut fortjente.

For sin mangeårige innsats for døvearbeidet er han også tildelt Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje.

Foss har kunet glede seg over en god helse. Han har ikke spart seg når det gjelder feriehjemmet. Hans snekkerkyndighet har komet vel med ved feriehjemmets bygging og vedlikehold og de mange døve tilreisende som i sommertidne har avlagt feriehjemmet besøk, har alltid i Foss møtt en smilende og gjestfri hyttesjef.

Gjenom sitt lyse og gode humør forent med alvor og fasthet, har Foss vunnet seg mange venner.

Når nå Foss fyller 75 år, står han fremdeles på sin post som døvearbeidets venn og aktive medarbeider.

A. W.