(TT 21/1966)

Olaf Olsen

Tegn og Tale 21/1966:
Olaf Olsen, Absalon Beiersgt. 31, Bergen, fyller 50 år 21. desember, og det er en kar som er blitt kjent som en riktig god husfar på feriehjemmet Risperlen.

Olaf er vaske-ekte bergenser, og som alle skikkelige bergensere er han en humørfylt kar, men Olaf er likevel noe for seg selv. Han er koselig, og han pleier å skape hygge rundt seg. Han spøker mye, men han er også god til å diskutere, og han er en allsidig fagmann som er meget verdifull, særlig for feriehjemmet. Han pleier itl og med å få fisk når ingen andre klarer det, og eslv om han ikke er begeistret for fisk til middag.

Etter konfirmasjonen på døveskolen i Trondheim kom han omsider inn i gullsmedfaget, og han har vært en ualminnelig trofast mann i faget. Allerede før hans 50 års dag har han fåt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste hos gullsmedfirmaet Theodor Olsens Eftf. Og han trives på sin arbeidsplass.

Vi kan sikkert si at Olaf Olsen er litt av en livskunstner. Det er ro over ham, jevnt humør, han tar sine oppgaver alvorlig og utfører arbeidet i stillhet. En solid kar, som sier ja til alle arbeidsoppgaver.

Sammen med sin Gudrun har Olaf i sitt ekteskap to døtre, som også er meget populære blant døve, begge er habile tolker, elskverdige og hjelpsomme.

Vi kunne skryte mye mere av Olaf Olsen, men vi er redd for at han ikke liker det, og derfor skal vi holde opp, men vi må til slutt få lov å si tusen takk for utmerket innsats i vårt arbeid!

<>Th. S.