Olaf Skoglund

F. 21.11.1918

Døves Tidsskrift 20/1968:
Olaf Skoglund, Lillebergveien 17, Oslo 6, runder 50 år 21. november. Sammen med sin kone Jenny har han 3 kjekke sønner.

Olaf, som er en meget sprek kar, har i en del år innehatt forskjellige tillitsverv, bl.a. har han vært forman i Døves Sportsklubb, Døves Skytterlag, samti Døves Bridgeklubb, hvor han fremdeles fungerer og er meget aktiv. Ellers er han et ivrig medlem av Oslo Døveforening, hvor både han og hans kone har ytt god hjelp på forskjellig vis.

Mest har nok Olaf gjort seg bemerket som skytter. Han har blant annet gått helt til topps i skyting ved de døves verdensidrettsleker.

(TT 6/1950) (DT 20/1968)