(TT 5/1970)

Olav Vik

f. 13.03.1920

Døves Tidsskrift nr. 5, 1970:
En avholdt og sympatisk kar, Olav Vik, Ole Brummsvei 2, Høybråten pr. Oslo, fyller 50 år 13. mars.

I tidligere år gjorde Olav seg godt bemerket på våre idrettsstevner, og kastet glans over de norske farger ved flere anledninger. Han var spesialist i spydkast, og i denne øvelsen erobret han gull ved tre Døvemesterskap på rad, i Trondheim 1948, Stavanger 1949 og Bergen 1950. Han deltok som en verdig representant for Norge i døvelandskamper i fri-idrett mot Danmark i 1947-48. Ved sommerlekene for døve i København 1949 ble han nr. 4 i spyd, i konkurranse med de beste døve fra hele verden.

I de senere årene har Olav nedlagt et uegennyttig og positivt arbeid på det administrative planet, der hvor han har fått slike oppgaver. For å nevne noe av det viktigste, har han vært formann, nestformann og styremedlem i Oslo Døves Sportsklubb. Han har vært kasserer i Døves Smalfilmklubb siden 1953, og dette vervet har han fremdeles. Han var kommisjonær for Tegn og Tale (Døves Tidsskrift) fra 1955 til 1969, en oppgave han fant meget interessant og skjøttet meget godt.

I de årene Olav har vært medlem av Oslo Døveforening har han vunnet mange venner, og bare venner blant oss. Dette kommer av hans trofaste og redelige vesen. Jeg tør trygt si at Olav i dag står som noe av et eksempel for våre medlemmer, uten forkleinelse for de andre.

Vi som i mange år har gledet oss over å ha hans vennskap, vil nå få nytte anledningen til å gi uttrykk for vår takk for pålitelig og trofast kameratskap. Vi vet at dette kommer til å fortsette, og vi ønsker Olav av full hjerte mange lykkelige år blant venner.

Karin