(TT 6/1954)

Ole Hv. Dahl

Vestfold, døde februar 1954