(TT 3/1969)

Ole Fagerhaug

f. 20.02.1904

Døves Tidsskrift 3/1969:
Vaktmester ved Døves Aldershjem i Klostergt. 60, Trondheim.

Han er født på Fagerhaug ved Oppdal og fikk sin skolegang ved døveskolen i Trondheim. Sine første år etter konfirmasjonen tilbragte han som gardsgutt. Noen år drev han også som snakker og salmaker. I 1938 ble han gift med Christine Sæther fra Folldal, og sammen arbeidet de en tid på Dombås Turisthotell. I 1953 ble han ansatt som vaktmester ved det nye Døves Aldershjem, der både han og hans kone i de etterfølgende årene har nedlagt et stort og godt arbeid.